Associa't

Els Pastorets de Montblanc fomentem la sensibilitat i l'interès per les arts escèniques,


per mitjà de formació cultural i artística,


i contribuint al desenvolupament personal, ampliant l'horitzó de l'experiència individual i afavorint actituds d'empatia en relació amb les dinàmiques de grup.