θέατρον "lloc per contemplar"

La paraula teatre és d'origen grec (θέατρον) i significa "lloc per contemplar".  Però no només l'actuació, sinó també un edifici històric que és una petita joia modernista a Montblanc.

L'edifici neix l'any 1907 quan, la Sociedad Centro Tradicionalista (de caire carlista) va adquirir cal Masalies al Carrer Major i va ordenar al mestre d’obres Joan Anglès i Farriol la reforma de la seva nova seu social.

Imatges del teatre als anys 30.

L’11  d’abril de  l’any  1909  es va inaugurar el nou local social tot  i no estar completament enllestit. Als baixos s'hi trobava  el teatre i,  al  pis  superior, el  cafè,  els  billars  i  altres  dependències. 

El 25 de desembre de 1911 es van representar els "Pastorets Drama Bíblich" de mossèn Josep Domingo Ardèvol (1880 – 1951).

La Societad Centro Tradicionalista va ser la propietària de l'edifici fins que se'l va vendre a la Joventut Nacionalista (catalanisme conservador) el 1920.

D'aquesta època cal destacar:

El 1924, la forta repressió de la dictadura va clausurar la Joventut Nacionalista i l'edifici va acabar a les mans de la Societat Artesana, entitat rival amb qui mantenia pugnes socials i polítiques.

Durant la Guerra Civil, l'edifici va ser ocupat per Esquerra Republicana i esdevé seu política fins al 1939, que acaba habilitat per la Falange Española. Transcorregut aquest període, la Societat Artesana torna a recuperar la propietat però, a conseqüència de la situació sociopolítica de l'època, s'hi manté poca activitat. 

La parròquia va esdevenir propietària i li va donar el nom de Centre Parroquial. L'any 1943, l’Asociación de Jóvenes de Acción Católica van tornar a representar els Pastorets de l'autor i mossèn montblanquí, Josep Domingo.

Des de 2017, l'Ajuntament de Montblanc n'és arrendatari per tal de complementar les activitats culturals i socials de la vila i li va atorgar el nom de Centre Cultural Sant Jordi.

Imatges del teatre el 2019.